En data 22 de juny de 2021 s’ha signat un preacord del Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats del Paper, Manipulats del Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars entre la representació empresarial, formada per FEIGRAF (GREMI), AFCO, la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, i l’organització sindical CCOO.

En pròximes dates es procedirà a la signatura del text íntegre del Conveni per a la seva posterior publicació. En aquest sentit, et recordo que el Conveni és aplicable des de la seva signatura però no és exigible fins a la seva publicació al BOE.

  • La durada del conveni serà per dos anys (2021 i 2022)

Els increments pactats seran:

  • Any 2021: 0%
  • Any 2022: 1% en el cas que l’IPC de l’any 2022 superi l’1% pactat, les taules de salari de l’any 2023 s’actualitzaran amb aquesta diferència, sense que la suma de l’increment i la revisió superi l’1,5%.

A l’enllaç següent podreu trobar el text íntegre del preacord.

DESCARREGAR TEXT DEL PREACORD