Adjuntem nota informativa que ha elaborat la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que té per objecte resoldre diverses consultes formulades relatives al manteniment de les exempcions contemplades en l’Art. 24 del Reial Decret Llei 8/2020, en el cas de no respectar el compromís de manteniment d’ocupació per part de l’empresa respecte a alguns dels treballadors afectats pel ERTO, qüestionant-se si escau la devolució les quantitats corresponents a la totalitat dels treballadors afectats pel ERTO o només de les quotes exonerades corresponents a aquells afiliats que han vist extingida la seva relació laboral abans del període de sis mesos.

DESCARREGAR NOTA INFORMATIVA